سلام 

اینجا خونه ماندگاری های دله من و همسرمه

ハートだよ。2つ のデコメ絵文字 خونه ای که مجازی درست کردیم واسه ثبت خاطرات ハートだよ。2つ のデコメ絵文字

ハートだよ。2つ のデコメ絵文字

واسه اینکه بمونه تا ابد وقتی پیر شدیم بشینیم وبخونیم وبگیم یادش بخیر ハートだよ。2つ のデコメ絵文字

 05200000شما دوستانی که بهمون سر میزنید لطف وبزرگواری تونو میرسونید  05200000

اگر میخواهین بیشتر بدونین تشریف بیارین ادامه مطلب

♥ تلفن زدن مادرشوهر: 93/3/23 ♥ 
♥ خواستگاری: 93/6/6 ♥ 
♥ تحقیق اصفهان:93/6/10 ♥ 
♥ بله برون:93/6/13 ♥ 
♥ آزمایش خون: 93/6/27 ♥ 
♥ عقد :93/7/25 ♥
♥ شروع سربازی همسر:94/12/01 ♥ 
♥پایان سربازی همسری:96/ _____♥
♥ عروسی:______♥